ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
จำนวน 3 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัวในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >>ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 

 

 

682 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น