ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน จำนวน 3 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่  19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

 

766 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น