ผู้บริหาร คณะครู เเละผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ร่วมเสวนาวิชาการ “ท.6 สู่คุณภาพการศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วม”

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เเละผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ร่วมเสวนาวิชาการ “ท6 สู่คุณภาพการศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วม” เพื่อวิพากษ์รูปแบบการบริหารหลักสูตรที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดทำวิจัยในรูปแบบการบริหารหลักสูตรที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

39 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น