กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย เพื่อตรวจรับประเมินโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในการติดตามและประเมินผลด้านงานด้านอนามัยโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายงานโภชนาการและงานอนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับ นางสุนิดา พรมนิกร นักวิชาการสุขาภิบาล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียนและโรคติดต่อในโรงเรียน และนางสาวมณีนุช ใจดี ผู้ช่วยนักโภชนาการ กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย เพื่อตรวจรับประเมินโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในการติดตามและประเมินผลด้านงานด้านอนามัยโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ใช้บริการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

22 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น