คณะครูร่วมรับชมการซักซ้อมการแสดงเพื่อรองรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน กับ นายศุภโชค วรนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูร่วมรับชมการซักซ้อมการแสดงเพื่อรองรับการประเมินนักเรียนพระราชทานพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการนำเสนอให้กับ นายศุภโชค วรนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

46 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น