ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน จำนวน 3 อัตรา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

 

365 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น