โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญ มอบของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

👏👏🍱🥪🌭วันที่ 20 กันยา อ่านเพิ่มเติม