อบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียนเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากรจากกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาค อ่านเพิ่มเติม