:: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

ที่ รายการ หมายเหตุ
1  พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (14 พ.ค. 2561) คลิกที่นี่
 2  ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก  (16 พ.ค. 2561) ม.ต้น | ม.ปลาย
3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน โดยทีมวิทยากร The Success Team  และกิจกรรมบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)
เพื่อพัฒนางานสภานักเรียนของสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
คลิกที่นี่
4 เข้าค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ไร่เชิญตะวัน รุ่นที่ 1 (26-27 พ.ค. 2561) คลิกที่นี่
5  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายร่วมกับจังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร๙ ร๑๐ ณ วัดพุทธอุทยาน (29 พ.ค. 2561) คลิกที่นี่
6  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายประจำปี 2561 (10 มิ.ย. 2561) คลิกที่นี่
7  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายให้ความรู้เรื่องโทษพนันฟุตบอล (11 มิ.ย. 2561) คลิกที่นี่
8  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 2561) คลิกที่นี่
9 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่
10 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี่

 

669 Total Views 25 Views Today