โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มุ่งมันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.facebook...

ประกาศจากทางโรงเรียน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรี...

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โรงเรียน...

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโ...

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเ...

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเ...

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบ...

รอบรั้ว ท.6

นักเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาส […]

กิจกรรมค่าย ME Plus ม.5

15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นักเรียน ม.4.14 แ […]

English for the Future Career