โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มุ่งมันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางโรงเรียน

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ในตำแหน่ง ...

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง รับ...

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียน​เทศบาล​​ 6​ นคร​เชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ทั้งนี้ ให...

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๑. ผู้ช่วย...

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกิจการนักเรียน และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกิจการนักเรียน และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศรายช...