Latest Posts

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

job1

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558  ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร  วิทยากรบรรยายพิเศษการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น ในโอกาสที่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย  (เพิ่มเติม…)

นักเรียนแลกเปลี่ยน EF ปีการศึกษา 2557

ef4นายธนดล กันทาสุวรรณ์ นักเรียนแลกเปลี่ยน EF ปีการศึกษา 2557 สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักในฐานะนักเรียนแลกเปลียนดีเด่น ส่งภาพผลงานเข้าประกวดและได้รับ รางวัลชนะเลิศ ที่ รัฐแทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  (เพิ่มเติม…)

การแข่งขันหุ่นยนต์ SCIT innovation challenge 2015

robot58การแข่งขันหุ่นยนต์ SCIT INNOVATION CHALLENGE 2015  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 26 มิ.ย.58 ผลการแข่งขัน

ทีม ท.6 A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม ท.6 B ได้รับรางวัล เทคนิคยอดเยี่ยม
(เพิ่มเติม…)

นักเรียนชั้น ม.5 เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

129239

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ตัวแทนนักเรียนและครูสายชั้น ม.5 จำนวน 57 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางกฏหมายประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนใน โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  (เพิ่มเติม…)

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2558 (ม.ต้น)

candel Mton

วันที่ 13 กรกฏาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2558  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมพิธีหล่อเทียน และจะได้นำต้นเทียนไปถวายตามประเพณีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา (เพิ่มเติม…)

สถาบันขงจื่อ ม.แม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

chinese

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558  รองศาสตราจารย์เจียนจวิน หวง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  เพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

(เพิ่มเติม…)