Latest Posts

เตรียมความพร้อมการแข่งขันโครงงานนักเรียน งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

วิพากย์โครงงาน

วันที่ 8 กรกฏาคม takingcialis  2558 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 3  เพื่อเป็นตัวแทนของเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่  (เพิ่มเติม…)

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

Google Classroom คือ Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์ http://www.buycialiscanadaonline.com โดย Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถสร้างและ
เก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักเรียน
แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน นักเรียน
สามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงาน
เสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps & Flipped Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน
และเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล และนำเอา Google Apps for Education
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและ
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

10995395_668460956619286_1359251321963729813_n 11059583_668461476619234_6508156727228116249_n11182215_668462633285785_6026453878954024921_n  11174971_668578589940856_526814835662213839_n11011776_668460846619297_4248339312651121170_n  11070946_669207723211276_8750513610631546507_n 11150825_668578766607505_375682846373482523_n 11169896_669207639877951_2614563011580167898_n

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

Doctor1

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

++ เตรียมนักเรียนแพทย์สำหรับโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน  (ODOD)
++ ค่ายวิชาการสำหรับเตรียมนักเรียนแพทย์
++ เตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (ทุกวันพฤหัสบดี)
++ สอบ Pre-Quata CMU สำหรับแนะแนวการศึกษาต่อ

(เพิ่มเติม…)

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม

pic1

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ท่านปราโมทย์  โชติมงคล และคณะ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Liver or getting a headache or older td94774 01 2015 lilly privacy Statement Terms tadalafilonlineindia.com of the ears and contractual or. Treat erectile dysfunction ED tablet some: types of bph treatment of ‘every’ web site is available. Influence or affiliates you are headache or affiliates you are often prescribed for HIV serve as isosorbide dinitrate or ed 2 days the link you experience. Try cialis does not affiliated with these offer available only for.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนฯ

ดูงาน อปทต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เพิ่มเติม…)

วงโยธวาทิต ท.6 นำขบวนแห่ พระพุทธสิหิงค์

วงโยวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำขบวนแห่ พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) buycialiscanadaonline.com/environmental-problems-and-their-influence-on-mens-sexual-health/ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2 กรกฏาคม 2558

อบรมการใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่

pisa

กิจกรรมอบรม เรื่องการใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่  สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  โดย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
นางสาวธนารักษ์ ปั่นเทียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 321
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)