Latest Posts

ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (EMS – English Math Science Camp นักเรียนชั้น ม.3)

EMS 3 to 4 Sep 2015

วันที่ 3-4 กันยายน 2558 นักเรียนในหลักสูตร EP plus ระดับชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ  (EMS – English Math Science camp) โดยทีมงานคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ “NU ROBOT CONTEST#4″

DSC01560

วันที่ 2 กันยายน 2558  ผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ “NU ROBOT CONTEST#4″ ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ (เพิ่มเติม…)

ท.6 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รวมพลังสร้างมิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ไร่เชิญตะวัน

รวมพลังสร้างสรรค์ ฯ_5738

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดนิทรรศการโครงการรณรงค์เลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ในงาน “รวมพลังสร้าง มิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 ณ อาคารธรรมสภา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน อบจ. จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ ศึกษาดูงาน_8496

วันที่ 27 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาและครู จำนวน 50 คน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ถนนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

จราจร 58

วันที่ 27 สิงหาคม 2558   ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร กล่าวเปิดงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตาม “โครงการโรงเรียนปลอดภัย ถนนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” จัดโดย ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก บรรชร เกตุเทียน รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย เป็นวิทยากร ให้ความรู้ “กฎหมายจราจร” และได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จาก บริษัท โตโยต้า เชียงราย  โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ หอประชุมพญามังราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

7

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 408 คน ณ วันพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดดอยทอง และวัดร่องขุ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนและการดำรงชีวิต

(เพิ่มเติม…)

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD

รับการประเมิน sbmld_1903

วันที่ 25 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD จากคณะนิเทศฯ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)