Latest Posts

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบคัดเลือกทั่วไป)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สอบคัดเลือกทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (สอบคัดเลือกทั่วไป)  โดยทำการรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

บัดนี้คณะกรรมการรับสมัครได้ทำการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบคัดเลือกทั่วไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายละเอียด >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบคัดเลือกทั่วไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

มอบเกียรติบัตร ศิลปฯ_7150

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

(เพิ่มเติม…)

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลากร

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  ๑  อัตรา

สมัครตั้งแต่วันที่  ๒๓ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สถานที่รับสมัคร  ห้องธุรการ  อาคาร  ๗๕๐  ปี  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  สมัครด้วยตนเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.3

197047

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม ม.3 รุ่นที่ 2 (โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) และรุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (โควตาเรียนดี)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการโควตาเรียนดี)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (โครงการโควตาเรียนดี) ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ทางโรงเรียนได้ทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

>>  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (โครงการโควตาเรียนดี)  

 

 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี

quota

วันที่  21  พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควตาเรียนดี)   (เพิ่มเติม…)

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการช้างเผือกวิชาการ

information

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการช้างเผือกวิชาการ

 ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเพื่อ พัฒนาตนเองและท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการช้างเผือกสัตบรรณ เพื่อมอบโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย  โดยให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(เพิ่มเติม…)