Latest Posts

English Day Camp

IMG_7014

วันที่ 10 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English Day Camp ร่วมกับวิทยากรจากสถาบัน American University Alumni Lanuage Center (AUA) ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)

English for interviewing สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

IMG_6701

วันที่ 10 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตามโครงการ English for interviewing สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อฝึกการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการ จำนวน 4 ท่าน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (รุ่นที่ 2)

Science M1 G2

วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รุ่นที่ 2)   ณ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม…)

ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 1

ค่ายคุณธรรม ม.4_1945

วันที่ 4-5 กันยายน 2558  ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 1  โดยศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยจัดอบรม ณ หอประชุมพญามังราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (EMS – English Math Science Camp นักเรียนชั้น ม.3)

EMS 3 to 4 Sep 2015

วันที่ 3-4 กันยายน 2558 นักเรียนในหลักสูตร EP plus ระดับชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ  (EMS – English Math Science camp) โดยทีมงานคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ “NU ROBOT CONTEST#4″

DSC01560

วันที่ 2 กันยายน 2558  ผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ “NU ROBOT CONTEST#4″ ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ (เพิ่มเติม…)

ท.6 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รวมพลังสร้างมิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ไร่เชิญตะวัน

รวมพลังสร้างสรรค์ ฯ_5738

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดนิทรรศการโครงการรณรงค์เลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ในงาน “รวมพลังสร้าง มิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 ณ อาคารธรรมสภา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย (เพิ่มเติม…)