Latest Posts

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียน-ม.5-ปีการศึกษา-2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาฟิสิกต์

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาฟิสิกต์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น  บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ 

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

รายละเอียดประกาศ >> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง ได้มารายงานตัวในวันที่ 25 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

>> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูคณิตศาสตร์และครูฟิสิกส์

IMG_2546

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(เพิ่มเติม…)

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

information

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
***กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560-31 พฤษภาคม 2560
_________________________________________________
(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

IMG_2546

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)