Latest Posts

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย

IMG_1950

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น นายชัยพัฒน์  ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย และได้ตรวจนิเทศการดำเนินกิจกรรมยุวฑูตต่อต้านคอรัปชั่น ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ทีมบริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย
(เพิ่มเติม…)

นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาล Gangnueng Danoje Festival

S__1351778

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายพร้อมด้วยพนักงานครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาล Gangnueng Danoje Festival ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560 ณ เมืองกังนึง ประเทศเกาหลีใต้

(เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดที่ทำการธนาคารขยะโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_1392

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นางสาวศิริภัส  ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการธนาคารขยะโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรีัยนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร

IMG_0091

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรีัยนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวิภาคโครงงาน

IMG_0038

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมวิภาคโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

(เพิ่มเติม…)

พิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_9688

วันที่ 22  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

(เพิ่มเติม…)

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่

IMG_7771

วันที่ 15  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

(เพิ่มเติม…)