Latest Posts

การอบรมกิจกรรม Young Counselor (YC)

IMG_2889

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม Young Counselor (YC)
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการวางตนในสังคมปัจจุบัน

IMG_3035

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้เกียรติ เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการวางตนในสังคมปัจจุบัน
โดยทีมวิทยากร มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์   ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญตักบาตร วันศีล “สิบสองเป็ง” ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาให้แก่นักเรียน กิจกรรมธรรมะรับอรุณ

IMG_1681

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.09 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร
วันศีล “สิบสองเป็ง” ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาให้แก่นักเรียน กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะและประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗

IMG_1673

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.10 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะและประกวดสุนทรพจน์
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

นักเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์

21298721_1655070317877261_1968890982_o

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ จากนักเรียนสมัครอบรมทั่วประเทศ
อบรมโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรงกลาโหม
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560
และได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการประกวดออกแบบจรวดด้วยการยิงขึ้นไปสูงที่สุด
(เพิ่มเติม…)

โครงการ”โรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”

3

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”โรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจจราจรเชียงรายและบริษัทกรีนวิงเชียงรายในการอบรม  ณ หอประชุมพญามังราย  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตร EP Plus และนักเรียนหลักสูตร ME Plus

_MG_9687

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตร EP Plus และนักเรียนหลักสูตร ME Plus  โดยมี ดร.ณัฏฐพล  สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)