Latest Posts

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโครงการเพชรน้ำเอก

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_0770

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับเลือกเป็นสนามสอบ ” โครงการเพชรล้านนา”

IMG_0348

วันที่ 17 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับเลือกเป็นสนามสอบ ” โครงการเพชรล้านนา” ในสาขาวิชาต่างๆ ในการสอบรอบเจียรไนเพชร เพื่อรับโล่ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และรางวัลทุนการศึกษา โดยการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาจาก พระภาวนารัตนญาณ วิ. วัดแสงแก้วโพธิญาณ  นายชัยวัฒน์ อนันควานิชและนายวันชัย   จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ เข้ารับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”

IMG_4232

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ได้เข้ารับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” มอบโดย ท่าน ว.วชิรเมธี
ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมส่งเสริมและแนะแนวการเรียนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

IMG_3431

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
นางสาวอโณทัย จิระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและแนะแนวการเรียนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(เพิ่มเติม…)

โครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

IMG_3063

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมการฝึกสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นภาษาอังกฤษ English for interviewing ของนักเรียนหลักสูตร ME Plus ชั้น ม.6

IMG_2959

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมการฝึกสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นภาษาอังกฤษ English for interviewing ของนักเรียนหลักสูตร ME Plus ชั้น ม.6
ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)