Latest Posts

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด>> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_0088

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยมีนายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.1และ ม.4

IMG_9493

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  8 พฤษภาคม – 10  พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

การอบรมกิจกรรมจิตศึกษาให้แก่ผู้สนับสนุนการเรียนรู้

IMG_8748

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด การอบรมกิจกรรมจิตศึกษาให้แก่ผู้สนับสนุนการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง ได้มารายงานตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

>> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
: กิจกรรมที่ ๒ “กิจกรรมปรับพื้นฐานด้านวิชาการ”
วันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดการค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.1
กำหนดการค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.4

การอบรมกิจกรรมจิตศึกษาและ PLC ครู ม.ต้น

IMG_8722

วันที่  3  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น.

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

จัดกิจกรรมอบรมจิตศึกษาและ PLC ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)