คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 

115876นายประชวน เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
115877นายสนธยา มณีรอด
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
115878นางสาวอโณทัย จิระดา
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
115879นางสาวศิริภัส  ขัติยะ
ตำแหน่ง ครู รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

3879 Total Views 6 Views Today