คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 

1
นายประชวน เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายสนธยา มณีรอด
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
นางสาวอโณทัย จิระดา
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

5
นางสาวศิริภัส  ขัติยะ
ตำแหน่ง ครู รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

4686 Total Views 1 Views Today