คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

นางอนุรักษ์  บุตรสาร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

board3

 

 

นายประชวน  เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการบริหารงานอำนวยการ

 

 

 

 

 

นายสนธยา มณีรอด

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน

 

 

 

 

 

นางสาวอโนทัย จิระดา

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการบริหารงานบริหารทั่วไป

 

 

 

board2

 

 

นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

3575 Total Views 5 Views Today