ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายมีนโยบายปรับพื้นฐานและจัดห้องเรียนใหม่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศห้องเรียน-นักเรียน-ม.1

 

 

 

603 Total Views 1 Views Today