ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน จำนวน ๓ อัตรา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

2107 Total Views 1 Views Today