ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

***********************************************

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์, ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม), เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, พนักงานรักษาความสะอาด และแม่ครัว นั้น

 

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงมารายงานตัว
ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >>ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

 

803 Total Views 1 Views Today