สัตบรรณปิ๊กบ้าน สืบสานปี๋ใหม่เมือง 2561

Print

 

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว แสดงมุทิตาจิตต่อบรรพครูอาจารย์ และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

———————————————————————————————–

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในเทศกาลมหาสงกรานต์ ถือเป็นกิจกรรมถักทอสายใยความรัก

ความสามัคคี ไมตรีต่อกัน พบปะสังสรรค์ พบเพื่อน คารวะครู และเชิดชูสถาบันฟ้าขาว

|| กำหนดการกิจกรรม || แบบกรอกข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

348 Total Views 2 Views Today