โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561

Print

 

|| กำหนดการกิจกรรม, รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม

      :: รายชื่อนักเรียน-การจัดห้องเรียน กิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายละเอียดเพิ่มเติม new-gif-icon-28

      :: แผนผังอาคารเรียน กิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แผนผังอาคารเรียน new-gif-icon-28

 

|| กำหนดการกิจกรรม, รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายละเอียดเพิ่มเติม

|| ข่าวพิธีเปิดกิจกรรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  คลิกที่นี่

|| ภาพบรรยากาศกิจกรรม  วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

||  บรรยากาศกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ||  บรรยากาศกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

4293 Total Views 6 Views Today