วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ไอซีที เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับครู ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 138 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

S__7143452 S__7143450  S__7143453 S__7143435 S__7143434 S__7143436 S__7143437 S__7143438 S__7143439 S__7143440

332 Total Views 2 Views Today