อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

วันที่ 21-22 มีนาคม 2561
นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0051 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0009 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0045  ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0187 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0199 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0207 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0209 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0210 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0211 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0214  ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0219 ทบทวนแผน_๑๘๐๓๒๓_0180

239 Total Views 1 Views Today