โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง”

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง” ให้แก่คณะครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (LS)
ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_1559 IMG_1570 IMG_1588 IMG_1594 IMG_1595 IMG_1597IMG_1632 IMG_1641 IMG_1662 IMG_1670

291 Total Views 1 Views Today