สภานักเรียน ท.6 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ต้นแบบของโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สภานักเรียน ท.6 นำเสนองานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยโรงเรียนท.6 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ต้นแบบของโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ACF3FE27-87BE-4CB8-9154-826230405B9C 1046C83A-DA7F-4FC7-906F-0E5873852171 43C260AA-2CD0-4ED5-9165-C5C9ED8A1F68 6CF37656-1DCF-4435-9C7C-FDBD9831D98E 84BD7741-FB26-4419-9391-0AAB57BEB6F1 7F4CA1EE-0228-4344-86A2-3553EA91407C 1E4C7309-7DF7-4596-AF5F-3EA92CEFA3F3

246 Total Views 1 Views Today