โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต้นกล้าวิถีพุทธ ณ แดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต้นกล้าวิถีพุทธ ณ แดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย)
โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ จาริกบุญ สักการะสังเวชนียสถาน ณ แดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย ทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่าง
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อินเดีย 4 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0018 อินเดีย 4 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0033 อินเดีย 4 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0034 อินเดีย 6 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0001 อินเดีย 6 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0006 อินเดีย 6 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0017 อินเดีย 7-8 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0019 อินเดีย 6 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0020 อินเดีย 7-8 มี.ค.61_๑๘๐๓๑๓_0018

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

 

 

281 Total Views 1 Views Today