โครงการอบรมนักเรียนสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดโครงการอบรมนักเรียนสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ อาคารอเนกประสงค์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

IMG_6880 IMG_6908 IMG_6862

IMG_6470 IMG_6474 IMG_6487

 

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

367 Total Views 1 Views Today