มอบเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง นักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.
นางสาวอโนทัย จิระดา รองผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง นักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_3874 IMG_3875 IMG_3878 IMG_3879 IMG_3882 IMG_3885 IMG_3888

321 Total Views 1 Views Today