เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
IMG_9209 IMG_9210 IMG_9219 IMG_9230 IMG_9238 IMG_9244 IMG_9248 IMG_9250 IMG_9272 IMG_9261 IMG_9271 IMG_9263
IMG_0669IMG_0675IMG_0694IMG_0701IMG_0719IMG_0723IMG_0742IMG_0761

270 Total Views 2 Views Today