เปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวอโณทัย จิระดา นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด และได้รับเกียรติจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานในการตัดริปบิ้นเปิดโครงการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

IMG_0469 IMG_0474 IMG_0479 IMG_0546 IMG_0562 IMG_0567 IMG_0577 IMG_0582 IMG_0601 IMG_0607

255 Total Views 3 Views Today