ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดาราศาสตร์ “จันทรุปราคาเต็มดวง”

ประชาสัมพันธ์ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมกันสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
จัดกิจกรรมดาราศาสตร์สังเกตการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” ครั้งที่ 1 ของปี 2561
31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เริ่มลงทะเบียน และดวงจันทร์เริ่มเข้าคราสตั้งแต่เวลา 17.51 น.
ณ หอประชุมพญามังรายฯ ฝั่ง ม.ปลาย

moon 2018-01-26_12-55-33  27164589_1818567811776340_4384577064832514440_o qeqweqweqweqweqweqw 27023533_1818567395109715_3551688041508156991_o 27072857_208071326415989_18329542891221439_n

188 Total Views 1 Views Today