ต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


IMG_8514 IMG_8567 IMG_8582 IMG_8598 IMG_8647 IMG_8678 IMG_8692 IMG_8737 IMG_8763 IMG_8804

138 Total Views 1 Views Today