เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการอ่าน

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่าน
และมอบรางวัลครู และนักเรียนผู้รักการอ่านดีเด่น
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_7642 IMG_7634 IMG_7648 IMG_7639 IMG_7632 IMG_7652 IMG_766226907919_318169748690325_2321182420952408144_n

158 Total Views 1 Views Today