ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_0271 IMG_0279 IMG_0283 IMG_0286 IMG_0288 IMG_0299 IMG_0301 IMG_0313 IMG_0329 IMG_0332

224 Total Views 2 Views Today