ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน, พนักงานรักษาความสะอาด, แม่ครัว และนักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

——————————————————————————————————

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน จำนวน ๒ อัตรา, พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน ๓ อัตรา, แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา และนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.

**สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

 

 

895 Total Views 1 Views Today