ประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อลำดับสำรอง มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

*** การประกาศเรียกตัวสำรอง ***
ประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อลำดับสำรอง มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เนื่องจากมีผู้สอบได้ “ตัวจริง” สละสิทธิ์  ดังนั้นจึงขอประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อลำดับสำรอง มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องการเงิน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

>> รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง ชั้น ม.๔ คลิกที่นี่

 

 

 

1610 Total Views 1 Views Today