ประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อลำดับสำรอง มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

*** การประกาศเรียกตัวสำรอง ***
ประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อลำดับสำรอง มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เนื่องจากมีผู้สอบได้ “ตัวจริง” สละสิทธิ์ ดังนั้นจึงขอประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อลำดับสำรอง มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ห้องการเงิน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

>> รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง ชั้น ม.๑  คลิกที่นี่

2126 Total Views 1 Views Today