รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๒.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus จำนวน ๑ อัตรา
๓.พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน ๓ อัตรา
๔.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา
๖.นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม

 

880 Total Views 1 Views Today