ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบทั่วไป) และผลการสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบทั่วไป)
และ ผลการสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๔๙ คน
และรายชื่อนักเรียนที่สอบชิงทุนเรียนดีได้ จำนวน ๖๐ ทุน ดังต่อไปนี้

**กำหนดวันและเวลารายงานตัวเพื่อเข้ารับศึกษาต่อ**
ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

>>  ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ (รอบทั่วไป)

>>  ประกาศผลการสอบชิงทุนเรียนดี

เอกสารใบรายงานตัวนักเรียน>> ใบรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑

 

 

 

5783 Total Views 3 Views Today