กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประประธานเปิดการอบรม “กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนรู้” ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_0912 IMG_0925 IMG_0954 IMG_0963 IMG_0968 IMG_0973 IMG_0975 IMG_0978

213 Total Views 1 Views Today