ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โควตาเรียนดีภายนอก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

(โควตาเรียนดีภายนอก)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเภทโควตาเรียนดีภายนอก ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัคร (โควตาเรียนดีภายนอก) เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี

 

 

 

4174 Total Views 1 Views Today