ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โควตารับตรง
(ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยทำการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

 

 

1386 Total Views 1 Views Today