ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(โควตารับตรง นักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดี สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย)


ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายดำเนินการสอบคัดเลือกนักรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โควตารับตรง
นักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย โดยทำการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๖๗ คน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  >> หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11

 

 

1315 Total Views 1 Views Today