ลงนามสัญญาความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนทั้ง 8 แห่ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนทั้ง 8 แห่ง  งาน CCRU OPEN HOUSE Thailand-China education & Jobfair 2017 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  355471 355472 355473355198
S__5996579S__5996581

126 Total Views 1 Views Today