ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกิจกรรมดูดวงจันทร์ใหญ่สุดในรอบปี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดูดวงจันทร์ใหญ่สุดในรอบปี
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-22.00น.
ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

87 Total Views 1 Views Today