ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นม.4 (โครงการโควตารับตรงภายในประจำปีการศึกษา 2561)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่องผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(โครงการโควตารับตรงภายในประจำปีการศึกษา 2561)

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายดำเนินการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการโควตารับตรงภายในประจำปีการศึกษา 2561) โดยทำการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2560 บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบชิงทุนเรียนดีได้จำนวน 40 ทุนดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

 

1049 Total Views 1 Views Today