ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ม.4 (โควตารับตรงนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
(โควตารับตรงนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โควตารับตรงนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีสำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายโดยทำการสอบคัดเลือกวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 267 คนดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11

 

 

1592 Total Views 2 Views Today