ประชุมชี้แจงการเรียนต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงการเรียนต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

IMG_5963IMG_5950 IMG_5952 IMG_5953 IMG_5954  IMG_5965

297 Total Views 1 Views Today