ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา)

173211732017329 17328 17327 17326 17325 17324 17323 17322

199 Total Views 1 Views Today